Stupeň krytí IP

IP je zkratka slov International Protection (někdy uváděné jako Ingress Protection) a vyjadřuje stupeň ochrany krytem, tzv. IP krytí svítidla. Kód IP (IP Rating) tvoří písmena IP a dvě číslice:

  • první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů,
  • druhá číslice udává stupeň ochrany před vniknutím vody.

Co znamenají číslice IP?

Ochrana před cizími předměty

První číslice tedy hovoří o tom, jak je svítidlo chráněno před prachem a cizími předměty, resp. jaká je ochrana osob před nebezpečným dotykem:

Krytí Testy Ochrana před cizími předměty (ochrana před nebezpečným dotykem)
IP0x žádná ochrana
IP1x IP1X ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 50 mm (před hřbetem ruky nad 50 mm)
IP2x IP2X ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 12 mm (před prstem nad 12 mm a délkou 80 mm)
IP3x IP3X ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 2,5 mm (před nástrojem nad 2,5 mm)
IP4x IP4X ochrana před vniknutím předmětů s průměrem nad 1 mm (před nástrojem, drátem nad 1 mm)
IP5x IP5X částečná ochrana proti vniknutí prachu (před jakoukoliv pomůckou)
IP6x IP6X úplně prachotěsné (před jakoukoliv pomůckou)

Odolnost proti vnikání vody

Druhá číslice nám udává, jak je svítidlo chráněno před vodou:

Krytí Testy Ochrana před vniknutím vody
IPx0 žádná ochrana
IPx1 IPX1 odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody
IPx2 IPX2 odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody při naklonění 15°
IPx3 IPX3 odolné vůči svisle stříkající vodě při naklonění až 60° v množství 10 l/min. po dobu 5 minut (tzn. ochrana proti pokropení vodou, resp. dešti)
IPx4 IPX4 odolné vůči stříkající vodě ze všech směrů v množství 10 l/min. po dobu 5 minut
IPx5 IPX5 odolné vůči tryskající vodě ze všech směrů z trysky 6,3 mm při průtoku 12,5 l/min. po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m
IPx6 IPX6 odolné vůči intenzivně tryskající vodě/vlnobití ze všech směrů z trysky 12,5 mm při průtoku 100 l/min. po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m
IPx7 IPX7 odolné proti dočasnému ponoření pod vodu s maximální hloubkou do 1 m po dobu maximálně 30 minut
IPx8 IPX8 vhodné pro trvalé ponoření pod vodu za podmínek, které určí výrobce

Běžné IP krytí

Maximální možný stupeň krytí je IP68, svítidla s tímto označením jsou vodotěsné pro trvalé ponoření a zcela prachotěsné. Další běžné druhy IP krytí jsou:

Krytí Ochrana před cizími předměty Odolnost proti vnikání vody
IP20 ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) žádná ochrana před vodou
IP21 ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) ochrana proti svisle dopadajícím kapkám vody
IP23 ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) ochrana proti svisle stříkající vodě
IP24 ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) ochrana proti stříkající vodě z každého směru
IP30 ochrana před předměty s průměrem nad 2,5 mm (např. nějaký nástroj) žádná ochrana před vodou
IP33 ochrana před předměty s průměrem nad 2,5 mm (např. nějaký nástroj) ochrana proti svisle stříkající vodě
IP34 ochrana před předměty s průměrem nad 2,5 mm (např. nějaký nástroj) ochrana proti stříkající vodě z každého směru
IP44 ochrana před předměty s průměrem nad 1 mm (např. drát) ochrana proti stříkající vodě z každého směru
IP54 částečná ochrana před prachem ochrana proti stříkající vodě z každého směru
IP55 částečná ochrana před prachem ochrana vůči tryskající vodě
IP56 částečná ochrana před prachem ochrana proti intenzivně tryskající vodě
IP57 částečná ochrana před prachem ochrana proti dočasnému ponoření pod vodu
IP65 zcela prachotěsné ochrana vůči tryskající vodě
IP66 zcela prachotěsné ochrana proti intenzivně tryskající vodě
IP67 zcela prachotěsné ochrana proti dočasnému ponoření pod vodu
IP68 zcela prachotěsné vodotěsné pro trvalé ponoření

Jaké krytí IP si vybrat?

Jak si tedy vybrat svítidlo se správným IP? Zavisí to na tom, kde bude svítidlo použito a zda může přijít do kontaktu s vodou.

Interiér – suché prostředí

Pro osvětlení v interiérech, kde se nepředpokládá kontakt s vodou nebo párou, se nejčastěji používají svítidla s krytím IP21 nebo IP20. Pokud si vzpomenete na tabulku IP krytí, tak jsou to svítidla, které jsou chráněny před vniknutím předmětů s průměrem větším než 1,2cm (např. prst) a nemají žádnou ochranu vůči vodě, resp. IP21 jsou chráněny proti svisle dopadajícím kapkám vody.

Takové krytí mají svítidla do ložnice, obýváku, chodby, dětského pokoje, apod. Samozřejmě, můžete na taková místa instalovat i svítidla s vyšším krytím, ale vyšší krytí je většinou dražší.

Interiér – koupelna a vlhké prostředí

Pro osvětlení místností, kde může dojít ke kontaktu s vodou, jako je kuchyně nebo koupelna, se nejčastěji používají svítidla s krytím IP44 a vyšším. Pozor ale, toto krytí není vhodné kdekoliv do koupelny a ne všude potřebujete svítidla s takto vysokým krytím. Viz obrázek IP zón koupelny:

IP zóny koupelny

  • Zóna 0: Pro použití přímo do vany, či sprchy potřebujete svítidla s krytím alespoň IPX7.
  • Zóna 1: V prostorách na zdi nad vanou do výšky 225cm od podlahy, či podobně na zdi sprchy, potřebujete svítidla s krytím alespoň IPX5.
  • Zóna 2: Svítidla s IP44 a více jsou zapotřebí do Zóny 2, t.j. 60cm od vany nebo sprchy do kterékoli strany, ale na zdi nad vanou a sprchou 75cm nad Zónou 1 (75cm nad 225cm od podlahy, pokud je strop tak vysoký). To vše za předpokladu, že voda nebude přímo stříkat na svítidlo.
  • Zóna 3: Mimo Zón 0, 1 a 2 stačí svítidlo s krytím IP21.

Exteriér

Ve venkovním prostředí se očekává, že svítidlo bude vystaveno minimálně hrubému prachu a stříkající vodě. Vybíráme proto svítidla s minimálně IP44. Pokud si vzpomenete na tabulku IP krytí, jsou to svítidla chráněny před vniknutím těles s průměrem nad 1 mm (např. před hrubším drátem) a před stříkající vodou ze všech stran. Pokud je to poměrně prašné prostředí, doporučujeme spíše IP54 a více.

Bazén

Podobně jako koupelny, i bazény mají své zóny:

IP zóny bazénu

  • Zóna 0: Svítidla umístěny přímo v bazénu musí být vodotěsné, tzn. s krytím IPX8. Krytí proti prachu není podmínkou, ale většinou se jedná o krytí IP68.
  • Zóna 1: V prostorách ve vzdálenosti 2m od kraje bazénu a do výšky 2,5m nad bazénem musí být krytí minimálně IPx4. V případě, že se okolí bazénu bude čistit vysokotlakým proudem vody, tak minimálně IPX5.
  • Zóna 2: Prostor kolem zóny 1 ve vzdálenosti 1,5m a také do výšky 2,5m by měl být osazen svítidly s krytím IPX2, pokud je to bazén umístěn uvnitř. Pokud je to venkovní bazén, tak krytí musí odpovídat vnějšímu prostředí s možnými dešti, tzn. musí být minimálně IPx4, a IPX5, pokud se svítidla budou čistit proudem vody.

Přídavné a doplňkové písmena

Pro úplnost dodáváme, že k vyjádření IP krytí elektrických zařízení se mohou přidat i přídavné či doplňkové písmena. Při svítidlech to ale není obvyklé.

Přídavná písmena

Přídavná písmena se používají pouze, pokud je skutečná ochrana vyšší než udávaná první číslicí, nebo pokud je první číslice X.

Písmeno Ochrana před dotykem nebezpečných částí
A ochrana před dotykem hřbetem ruky – sonda dotyku je koule o průměru 50 mm
B ochrana před dotykem prstem – článkový zkušební prst o průměru 12 mm a délce 80 mm
C ochrana před dotykem nástrojem – sonda dotyku s průměrem 2,5 mm a délce 100 mm
D ochrana před dotykem drátem – sonda dotyku s průměrem 1 mm a délce 100 mm

Doplňková písmena

Doplňková písmena udávají doplňkovou informaci o výrobku.

Písmeno Popis
H zařízení vysokého napětí
M zkoušeny škodlivé účinky vody, pokud jsou pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje)
S zkoušeny škodlivé účinky vody, pokud nejsou pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje)
W vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek, krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami

* Uvedená označení se řídí normou IEC ČSN EN 60529.